ร่วมงานกับเรา

     เรามองหาคนหนุ่มสาวที่มีพลังในการทำงานและมีความคิดสร้างสรรค์มาช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตขึ้น หากคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจในตนเอง มีใจมุ่งมั่นในการทำงาน มีความกระตือรือร้นในงานขาย ตำแหน่งงานขายตรงอาจเป็นโอกาสที่ดีของคุณซึ่งคุณสามารถทำงานที่บ้านได้ สนใจดูรายละเอียดด้านล่างเพื่อเริ่มงาน


งานที่เปิดรับสมัคร

คุณสมบัติ

1. เพศหญิง อายุ 22-25 ปี

2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวช - ปริญญาตรี ทุกสาขา

3. สามารถใช้อุปกรณ์สำนักงานได้ดี

4. มีความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Office เป็นอย่างดี

5. มีความสามารถในการพิมพ์เอกสาร, รับ- ส่ง Mail Fax , ตรวจสอบเอกสาร และจัดเก็บเอกสารเข้า – ออก ได้

6. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์ และมีใจรักงานด้านบริการ (Service mind)

7. มีประสบการณ์ด้านงานธุรการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

8. สามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี

9. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

10. หากมีภูมิลำเนาอยู่แถวลาดพร้าว , จตุจักร , รามคำแหง หรือพื้นที่ใกล้เคียงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

11. มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร, สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีและมีทักษะในการประสานงานที่ดี

12. ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ

1. ตรวจสอบเอกสาร พิมพ์เอกสาร และ จัดเก็บเอกสาร

2. รับส่ง Mail และ Fax

3. ประสานงานภายใน และกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4. ทำงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย จากผู้บังคับบัญชา

สถานที่ปฏิบัติงาน

 ลาดพร้าว 83 (ซอยจิตย์อารีย์) หลังชายคาพักกาย

วิธีการสมัคร

1. สมัครผ่านปุ่ม Link

2. ส่งใบสมัครทาง E-mail

3. สมัครได้ด้วยตนเอง Walk-in ที่อาคารเวบแพกออฟฟิศ ทุกวัน จันทร์, พุธ, ศุกร์ เวลา 09.30 – 17.00น.

4. ส่งจดหมายสมัครงานพร้อมประวัติทางไปรษณีย์

ติดต่อ

 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คุณสุพรรณิภา กรองแก้ว (คุณส้ม)

 บริษัท เวบแพกกรุ๊ป จำกัด

 อาคารเวบแพกกรุ๊ป เลขที่52/1 ซอยลาดพร้าว 83 (จิตต์อารีย์) แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

 โทร: 02-539-0995-6, มือถือ 092-706-1762

 แฟกซ์ : 02-539-0997

 Email : Recruitment07.ise@gmail.com [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]

 Website : www.webpakgroup.com

คุณสมบัติ

- เพศ หญิง อายุ 28 ปี ไม่เกิน 35 ปี

- วุฒิการศึกษา ปวส. ปริญญาตรีทางการบัญชี บริหารธุรกิจ

- มีประสบการณ์ด้านการทำบัญชี/การเงิน อย่างน้อย 1 ปี

- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมทางบัญชีได้เป็นอย่างดี

- มีความละเอียด รอบคอบ รับผิดชอบในการทำงาน

- มีความซื่อสัตย์ในหน้าที่เนื่องจากทำงานเกี่ยวกับการเงิน

- มีมนุษย์สัมพันธ์ รักงานบริการ ประสานงานได้ดี

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ

- จัดทำเอกสารหลักฐาน บันทึกรายการบัญชี ปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชีของสำนักงาน ตามระบบบัญชี

- จัดทำบัญชีรายรับ รายจ่าย จัดเก็บเอกสารหลักฐานการเงินและบัญชี

- ตรวจสอบรายรับ รายจ่ายต่างๆ ของบริษัท

- ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานการตามแผนรายรับ รายจ่ายของโครงการต่างๆ

- ดูแลและควบคุมงานบัญชีทั้งหมดให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

- ติดต่อประสานงานกับธนาคาร นำเงินสดและเช็ค เข้าบัญชี

- ป้อนข้อมูลรายละเอียดสินค้าที่ได้รับเข้าระบบ

สถานที่ปฏิบัติงาน

 ลาดพร้าว 83 (ซอยจิตย์อารีย์) หลังชายคาพักกาย

วิธีการสมัคร

1. สมัครผ่านปุ่ม Link

2. ส่งใบสมัครทาง E-mail

3. สมัครได้ด้วยตนเอง Walk-in ที่อาคารเวบแพกออฟฟิศ ทุกวัน จันทร์, พุธ, ศุกร์ เวลา 09.30 – 17.00น.

4. ส่งจดหมายสมัครงานพร้อมประวัติทางไปรษณีย์

ติดต่อ

 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คุณสุพรรณิภา กรองแก้ว (คุณส้ม)

 บริษัท เวบแพกกรุ๊ป จำกัด

 อาคารเวบแพกกรุ๊ป เลขที่52/1 ซอยลาดพร้าว 83 (จิตต์อารีย์) แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

 โทร: 02-539-0995-6, มือถือ 092-706-1762

 แฟกซ์ : 02-539-0997

 Email : Recruitment07.ise@gmail.com [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]

 Website : www.webpakgroup.com

คุณสมบัติ

1. เพศชาย / หญิง อายุ 22-27 ปี

2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวช - ปวส. ทุกสาขา

3. พิมพ์ดีดอังกฤษไทยได้คล่องแคล้ว

4. มีความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Office เป็นอย่างดี

5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์ และมีใจรักงานด้านบริการ (Service mind)

6. มีประสบการณ์คีย์ข้อมูล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

7. สามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี

8. หากมีภูมิลำเนาอยู่แถวลาดพร้าว , จตุจักร , รามคำแหง หรือพื้นที่ใกล้เคียงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

9. มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร, สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีและมีทักษะในการประสานงานที่ดี

10. ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้

11. สามารถเริ่มงานได้ทันทีหลังผ่านสัมภาษณ์

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ

1. คีย์ข้อมูลภาษาไทย 25 คำ/นาที และ ภาษาอังกฤษ 30 คำ/นาที

2. ประสานงานภายใน และกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3. ทำงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย จากผู้บังคับบัญชา

สถานที่ปฏิบัติงาน

 ลาดพร้าว 83 (ซอยจิตย์อารีย์) หลังชายคาพักกาย

วิธีการสมัคร

1. สมัครผ่านปุ่ม Link

2. ส่งใบสมัครทาง E-mail

3. สมัครได้ด้วยตนเอง Walk-in ที่อาคารเวบแพกออฟฟิศ ทุกวัน จันทร์, พุธ, ศุกร์ เวลา 09.30 – 17.00น.

4. ส่งจดหมายสมัครงานพร้อมประวัติทางไปรษณีย์

ติดต่อ

 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คุณสุพรรณิภา กรองแก้ว (คุณส้ม)

 บริษัท เวบแพกกรุ๊ป จำกัด

 อาคารเวบแพกกรุ๊ป เลขที่52/1 ซอยลาดพร้าว 83 (จิตต์อารีย์) แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

 โทร: 02-539-0995-6, มือถือ 092-706-1762

 แฟกซ์ : 02-539-0997

 Email : Recruitment07.ise@gmail.com [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]

 Website : www.webpakgroup.com

คุณสมบัติ

1. เพศหญิง อายุ 22 – 27ปี

2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.– ปริญญาตรี ทุกสาขา

3. มีความละเอียดรอบคอบ

4. มีความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Office เป็นอย่างดี

5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์ และมีใจรักงานด้านบริการ (Service mind)

6. มีประสบการณ์ตรวจสอบเอกสารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

7. สามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี

8. หากมีภูมิลำเนาอยู่แถวลาดพร้าว , จตุจักร ,บางกะปิ , รามคำแหง หรือพื้นที่ใกล้เคียงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

9. มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร, สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีและมีทักษะในการประสานงานที่ดี

10. ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้

11. สามารถเริ่มงานได้ทันทีหลังผ่านสัมภาษณ์

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ

1. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และทันเวลา

2. ประสานงานภายใน และกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3. ทำงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย จากผู้บังคับบัญชา

สถานที่ปฏิบัติงาน

 ลาดพร้าว 83 (ซอยจิตย์อารีย์) หลังชายคาพักกาย

วิธีการสมัคร

1. สมัครผ่านปุ่ม Link

2. ส่งใบสมัครทาง E-mail

3. สมัครได้ด้วยตนเอง Walk-in ที่อาคารเวบแพกออฟฟิศ ทุกวัน จันทร์, พุธ, ศุกร์ เวลา 09.30 – 17.00น.

4. ส่งจดหมายสมัครงานพร้อมประวัติทางไปรษณีย์

ติดต่อ

 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คุณสุพรรณิภา กรองแก้ว (คุณส้ม)

 บริษัท เวบแพกกรุ๊ป จำกัด

 อาคารเวบแพกกรุ๊ป เลขที่52/1 ซอยลาดพร้าว 83 (จิตต์อารีย์) แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

 โทร: 02-539-0995-6, มือถือ 092-706-1762

 แฟกซ์ : 02-539-0997

 Email : Recruitment07.ise@gmail.com [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]

 Website : www.webpakgroup.com

คุณสมบัติ

1. เพศชาย / หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป

2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

3. มีความละเอียดรอบคอบ

4. มีทักษะในการเจรจาต่อรอง ขยัน อดทน รอบคอบรักงานขาย

5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์ และมีใจรักงานด้านบริการ (Service mind)

6. สามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี

7. หากมีภูมิลำเนาอยู่แถวลาดพร้าว , จตุจักร ,บางกะปิ , รามคำแหง หรือพื้นที่ใกล้เคียงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

8. มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร, สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีและมีทักษะในการประสานงานที่ดี

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ

1. ติดต่อ และเรียนเชิญลูกค้าสมัครบัตรเครดิต และสินเชื่อ ของธนาคารต่างๆ

2. ประสานงานภายใน และกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3. ทำงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย จากผู้บังคับบัญชา

สถานที่ปฏิบัติงาน

 ลาดพร้าว 83 (ซอยจิตย์อารีย์) หลังชายคาพักกาย

วิธีการสมัคร

1. สมัครผ่านปุ่ม Link

2. ส่งใบสมัครทาง E-mail

3. สมัครได้ด้วยตนเอง Walk-in ที่อาคารเวบแพกออฟฟิศ ทุกวัน จันทร์, พุธ, ศุกร์ เวลา 09.30 – 17.00น.

4. ส่งจดหมายสมัครงานพร้อมประวัติทางไปรษณีย์

ติดต่อ

 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คุณสุพรรณิภา กรองแก้ว (คุณส้ม)

 บริษัท เวบแพกกรุ๊ป จำกัด

 อาคารเวบแพกกรุ๊ป เลขที่52/1 ซอยลาดพร้าว 83 (จิตต์อารีย์) แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

 โทร: 02-539-0995-6, มือถือ 092-706-1762

 แฟกซ์ : 02-539-0997

 Email : Recruitment07.ise@gmail.com [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]

 Website : www.webpakgroup.com

คุณสมบัติ

1. เพศชาย / หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป

2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ เพราะมีการจัดอบรมให้ก่อนเริ่มงาน

4. น้ำเสียงฉะฉาน กระตือรือร้น น่าฟัง เรียนรู้เร็ว

5. มีทักษะในการเจรจาต่อรอง รักความก้าวหน้า ขยัน กระตือรือร้น อดทน ละเอียดรอบคอบรักงานขายตรงต่อเวลา

6. สามารถโน้มน้าว และจูงใจผู้อื่นได้ดี

7. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์ และมีใจรักงานด้านบริการ (Service mind)

8. สามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี

9. หากมีภูมิลำเนาอยู่แถวลาดพร้าว , จตุจักร , บางกะปิ, รามคำแหง หรือพื้นที่ใกล้เคียงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

10. มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร, สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีและมีทักษะในการประสานงานที่ดี

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ

1. ติดต่อ และเรียนเชิญลูกค้าสมัครสินเชื่อซิตี้ ให้กับลูกค้ารายใหม่ผ่านทางโทรศัพท์

2. นำเสนอโปรโมชั่นใหม่ของให้ลูกค้าทราบอย่างถูกต้อง

3. วิเคราะห์ข้อมูลสินเชื่อของลูกค้าได้ตรงตามหลักเกณฑ์ของธนาคารเพื่อประโยชน์ของลูกค้า

4. ประสานงานภายใน และกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5. บริหารยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

สถานที่ปฏิบัติงาน

 ลาดพร้าว 83 (ซอยจิตย์อารีย์) หลังชายคาพักกาย

วิธีการสมัคร

1. สมัครผ่านปุ่ม Link

2. ส่งใบสมัครทาง E-mail

3. สมัครได้ด้วยตนเอง Walk-in ที่อาคารเวบแพกออฟฟิศ ทุกวัน จันทร์, พุธ, ศุกร์ เวลา 09.30 – 17.00น.

4. ส่งจดหมายสมัครงานพร้อมประวัติทางไปรษณีย์

ติดต่อ

 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คุณสุพรรณิภา กรองแก้ว (คุณส้ม)

 บริษัท เวบแพกกรุ๊ป จำกัด

 อาคารเวบแพกกรุ๊ป เลขที่52/1 ซอยลาดพร้าว 83 (จิตต์อารีย์) แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

 โทร: 02-539-0995-6, มือถือ 092-706-1762

 แฟกซ์ : 02-539-0997

 Email : Recruitment07.ise@gmail.com [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]

 Website : www.webpakgroup.com

คุณสมบัติ

1. เพศชาย / หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป

2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ เพราะมีการจัดอบรมให้ก่อนเริ่มงาน

4. น้ำเสียงฉะฉาน กระตือรือร้น น่าฟัง เรียนรู้เร็ว

5. มีทักษะในการเจรจาต่อรอง รักความก้าวหน้า ขยัน กระตือรือร้น อดทน ละเอียดรอบคอบรักงานขายตรงต่อเวลา

6. สามารถโน้มน้าว และจูงใจผู้อื่นได้ดี

7. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์ และมีใจรักงานด้านบริการ (Service mind)

8. สามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี

9. หากมีภูมิลำเนาอยู่แถวลาดพร้าว , จตุจักร , บางกะปิ, รามคำแหง หรือพื้นที่ใกล้เคียงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

10. มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร, สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีและมีทักษะในการประสานงานที่ดี

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ

1. ติดต่อ และเรียนเชิญลูกค้าสมัครสินเชื่อของธนาคารต่างๆ ให้กับลูกค้ารายใหม่ผ่านทางโทรศัพท์

2. นำเสนอโปรโมชั่นใหม่ของให้ลูกค้าทราบอย่างถูกต้อง

3. วิเคราะห์ข้อมูลสินเชื่อของลูกค้าได้ตรงตามหลักเกณฑ์ของธนาคารเพื่อประโยชน์ของลูกค้า

4. ประสานงานภายใน และกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารลูกค้าเพื่อนำส่งเข้าระบบอย่างถูกต้อง

5. บริหารยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

สถานที่ปฏิบัติงาน

 ลาดพร้าว 83 (ซอยจิตย์อารีย์) หลังชายคาพักกาย

วิธีการสมัคร

1. สมัครผ่านปุ่ม Link

2. ส่งใบสมัครทาง E-mail

3. สมัครได้ด้วยตนเอง Walk-in ที่อาคารเวบแพกออฟฟิศ ทุกวัน จันทร์, พุธ, ศุกร์ เวลา 09.30 – 17.00น.

4. ส่งจดหมายสมัครงานพร้อมประวัติทางไปรษณีย์

ติดต่อ

 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คุณสุพรรณิภา กรองแก้ว (คุณส้ม)

 บริษัท เวบแพกกรุ๊ป จำกัด

 อาคารเวบแพกกรุ๊ป เลขที่52/1 ซอยลาดพร้าว 83 (จิตต์อารีย์) แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

 โทร: 02-539-0995-6, มือถือ 092-706-1762

 แฟกซ์ : 02-539-0997

 Email : Recruitment07.ise@gmail.com [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]

 Website : www.webpakgroup.com

คุณสมบัติ

1. เพศชาย / หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป

2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ เพราะมีการจัดอบรมให้ก่อนเริ่มงาน

4. น้ำเสียงฉะฉาน กระตือรือร้น น่าฟัง เรียนรู้เร็ว

5. มีทักษะในการเจรจาต่อรอง รักความก้าวหน้า ขยัน กระตือรือร้น อดทน ละเอียดรอบคอบรักงานขายตรงต่อเวลา

6. สามารถโน้มน้าว และจูงใจผู้อื่นได้ดี

7. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์ และมีใจรักงานด้านบริการ (Service mind)

8. สามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี

9. หากมีภูมิลำเนาอยู่แถวลาดพร้าว , จตุจักร , บางกะปิ, รามคำแหง หรือพื้นที่ใกล้เคียงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

10. มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร, สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีและมีทักษะในการประสานงานที่ดี

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ

1. ติดต่อ และเรียนเชิญลูกค้าสมัครสินเชื่อของธนาคารต่างๆ ให้กับลูกค้ารายใหม่ผ่านทางโทรศัพท์

2. นำเสนอโปรโมชั่นใหม่ของให้ลูกค้าทราบอย่างถูกต้อง

3. วิเคราะห์ข้อมูลสินเชื่อของลูกค้าได้ตรงตามหลักเกณฑ์ของธนาคารเพื่อประโยชน์ของลูกค้า

4. ประสานงานภายใน และกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารลูกค้าเพื่อนำส่งเข้าระบบอย่างถูกต้อง

5. บริหารยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

สถานที่ปฏิบัติงาน

 ลาดพร้าว 83 (ซอยจิตย์อารีย์) หลังชายคาพักกาย

วิธีการสมัคร

1. สมัครผ่านปุ่ม Link

2. ส่งใบสมัครทาง E-mail

3. สมัครได้ด้วยตนเอง Walk-in ที่อาคารเวบแพกออฟฟิศ ทุกวัน จันทร์, พุธ, ศุกร์ เวลา 09.30 – 17.00น.

4. ส่งจดหมายสมัครงานพร้อมประวัติทางไปรษณีย์

ติดต่อ

 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คุณสุพรรณิภา กรองแก้ว (คุณส้ม)

 บริษัท เวบแพกกรุ๊ป จำกัด

 อาคารเวบแพกกรุ๊ป เลขที่52/1 ซอยลาดพร้าว 83 (จิตต์อารีย์) แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

 โทร: 02-539-0995-6, มือถือ 092-706-1762

 แฟกซ์ : 02-539-0997

 Email : Recruitment07.ise@gmail.com [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]

 Website : www.webpakgroup.com

คุณสมบัติ

1. เพศชาย / หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป

2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป หรือเที่ยบเท่า ทุกสาขา

3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ เพราะมีการจัดอบรมให้ก่อนเริ่มงาน

4. บุคลิกดี น้ำเสียงฉะฉาน กระตือรือร้น น่าฟัง เรียนรู้เร็ว

5. มีทักษะในการเจรจาต่อรอง รักความก้าวหน้า ขยัน กระตือรือร้น อดทน ละเอียดรอบคอบรักงานขายตรงต่อเวลา

6. สามารถโน้มน้าว และจูงใจผู้อื่นได้ดี

7. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์ และมีใจรักงานด้านบริการ (Service mind)

8. สามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่ และภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี

9. หากมีภูมิลำเนาอยู่แถวลาดพร้าว , จตุจักร , บางกะปิ, รามคำแหง หรือพื้นที่ใกล้เคียงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

10. มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร, สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีและมีทักษะในการประสานงานที่ดี

11. สามารถใช้เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์และโปรแกรม Microsoft Office ได้

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ

1. นำเสนอแนะนำ ขายสินค้าเครื่องรูดบัตรเครดิต และปิดการขาย

2. ให้คำปรึกษาการใช้งานเครื่องรูดบัตรเครดิต และเจรจาต่อรอง เพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้

3. ลักษณะการทำงานออกปฏิบัติงานตามสถานที่ต่างๆ เช่น อาคารร้านค้า แหล่งค้าขายทั่วไป

4. ประสานงานภายใน และกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารลูกค้าเพื่อนำส่งเข้าระบบอย่างถูกต้อง

5. บริหารยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

สถานที่ปฏิบัติงาน

 ลาดพร้าว 83 (ซอยจิตย์อารีย์) หลังชายคาพักกาย

วิธีการสมัคร

1. สมัครผ่านปุ่ม Link

2. ส่งใบสมัครทาง E-mail

3. สมัครได้ด้วยตนเอง Walk-in ที่อาคารเวบแพกออฟฟิศ ทุกวัน จันทร์, พุธ, ศุกร์ เวลา 09.30 – 17.00น.

4. ส่งจดหมายสมัครงานพร้อมประวัติทางไปรษณีย์

ติดต่อ

 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คุณสุพรรณิภา กรองแก้ว (คุณส้ม)

 บริษัท เวบแพกกรุ๊ป จำกัด

 อาคารเวบแพกกรุ๊ป เลขที่52/1 ซอยลาดพร้าว 83 (จิตต์อารีย์) แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

 โทร: 02-539-0995-6, มือถือ 092-706-1762

 แฟกซ์ : 02-539-0997

 Email : Recruitment07.ise@gmail.com [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]

 Website : www.webpakgroup.com

คุณสมบัติ

1. เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป

2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ สาขาการตลาดโฆษณา และสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. บุคลิกภาพดี หน้าตาดี

4. หากมีประสบการณฺ์ทางด้านงานโฆษณา และสามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

5. มีรถยนต์ พร้อมใบอนุญาตขับขี่ และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

6. รักความก้าวหน้า ขยัน กระตือรือร้น อดทน มีความรับผิดชอบสูง ละเอียดรอบคอบรักงานขายตรงต่อเวลา

7. สามารถโน้มน้าว และจูงใจผู้อื่นได้ดี และสามารถ Consult ว่าลูกค้าควรที่จะทำอะไรต่อไป

8. มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์สูง ซื่อสัตย์ และมีใจรักงานด้านบริการ (Service mind)

9. สามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะกดดัน และเวลาที่กระชั้นชิดได้เป็นอย่างดี

10. หากมีภูมิลำเนาอยู่แถวลาดพร้าว , จตุจักร , บางกะปิ, รามคำแหง หรือพื้นที่ใกล้เคียงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

11. มีทักษะในการติดต่อสื่อสารเจรจาต่อรอง, สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีและมีทักษะในการประสานงานที่ดี

12. ติดตามข่าวสารความเปลี่ยนแปลงของสังคมตลอดเวลา ต้องรู้ว่าใครกำลังต้องการสินค้าแบบไหน

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ

1. หาลูกค้าและติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้าและBrief ไอเดียของลูกค้าให้แก่ฝ่ายต่างๆ ในบริษัท

2. วางแผนในการนำเสนอสื่อโฆษณาให้ตรงกลุ่มเป้าหมายของลูกค้า

3. คอยติดตามบริหารงาน ให้คำปรึกษา และดูแลลูกค้าเก่า ว่าควรจะทำโฆษณาอะไรต่อไป

4. วิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าได้ตรงตามหลักเกณฑ์ของธนาคารเพื่อให้บริการที่เหมาะสม กับความต้องการของลูกค้า

5. สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

6. ประสานงานภายใน และกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารลูกค้าเพื่อนำส่งเข้าระบบอย่างถูกต้อง

7. บริหารยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

สถานที่ปฏิบัติงาน

 ลาดพร้าว 83 (ซอยจิตย์อารีย์) หลังชายคาพักกาย

วิธีการสมัคร

1. สมัครผ่านปุ่ม Link

2. ส่งใบสมัครทาง E-mail

3. สมัครได้ด้วยตนเอง Walk-in ที่อาคารเวบแพกออฟฟิศ ทุกวัน จันทร์, พุธ, ศุกร์ เวลา 09.30 – 17.00น.

4. ส่งจดหมายสมัครงานพร้อมประวัติทางไปรษณีย์

ติดต่อ

 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คุณสุพรรณิภา กรองแก้ว (คุณส้ม)

 บริษัท เวบแพกกรุ๊ป จำกัด

 อาคารเวบแพกกรุ๊ป เลขที่52/1 ซอยลาดพร้าว 83 (จิตต์อารีย์) แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

 โทร: 02-539-0995-6, มือถือ 092-706-1762

 แฟกซ์ : 02-539-0997

 Email : Recruitment07.ise@gmail.com [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]

 Website : www.webpakgroup.com

คุณสมบัติ

1. เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป

2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด และสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. บุคลิกภาพดี มีภาวะผู้นำสูง

4. หากมีประสบการณฺ์ดูแลทีมงานขายอย่างน้อย 2 ปี และสามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

5. มีรถยนต์ พร้อมใบอนุญาตขับขี่ และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

6. รักความก้าวหน้า ขยัน กระตือรือร้น อดทน มีความรับผิดชอบสูง ละเอียดรอบคอบรักงานขายตรงต่อเวลา

7. สามารถโน้มน้าว และจูงใจผู้อื่นได้ดี และสามารถ Consult ว่าลูกค้าควรที่จะทำอะไรต่อไป

8. มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์สูง ซื่อสัตย์ และมีใจรักงานด้านบริการ (Service mind)

9. สามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะกดดัน และเวลาที่กระชั้นชิดได้เป็นอย่างดี

10. หากมีภูมิลำเนาอยู่แถวลาดพร้าว , จตุจักร , บางกะปิ, รามคำแหง หรือพื้นที่ใกล้เคียงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

11. มีทักษะในการติดต่อสื่อสารเจรจาต่อรอง, สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีและมีทักษะในการประสานงานที่ดี

12. ติดตามข่าวสารความเปลี่ยนแปลงของสังคมตลอดเวลา ต้องรู้ว่าใครกำลังต้องการสินค้าแบบไหน

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ

1. สรรหาพนักงานขายที่มีศักยภาพ

2. อบรมพนักงานขายให้ทราบเกี่ยวกับสินค้า และบริษัท อย่างละเอียด

3. กระตุ้นทีมงานขายให้ทำงานอย่างต่อเนื่อง และวางแผน Incentive เพื่อการเติบโตของทีมอย่างต่อเนื่อง

4. แจ้งข้อมูลข่าวสาร Up-Date ให้กับทีมงานอย่างต่อเนื่อง และทันเวลา

5. สร้างความสัมพันธ์อันดีภายในทีมงานขาย

6. ประสานงานภายใน และกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งควบคุมคุณภาพงานก่อนเข้าระบบอย่างถูกต้อง

7. บริหารยอดขายของทีมงานขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด และทำรายงานเสนอหัวหน้างาน

สถานที่ปฏิบัติงาน

 ลาดพร้าว 83 (ซอยจิตย์อารีย์) หลังชายคาพักกาย

วิธีการสมัคร

1. สมัครผ่านปุ่ม Link

2. ส่งใบสมัครทาง E-mail

3. สมัครได้ด้วยตนเอง Walk-in ที่อาคารเวบแพกออฟฟิศ ทุกวัน จันทร์, พุธ, ศุกร์ เวลา 09.30 – 17.00น.

4. ส่งจดหมายสมัครงานพร้อมประวัติทางไปรษณีย์

ติดต่อ

 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คุณสุพรรณิภา กรองแก้ว (คุณส้ม)

 บริษัท เวบแพกกรุ๊ป จำกัด

 อาคารเวบแพกกรุ๊ป เลขที่52/1 ซอยลาดพร้าว 83 (จิตต์อารีย์) แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

 โทร: 02-539-0995-6, มือถือ 092-706-1762

 แฟกซ์ : 02-539-0997

 Email : Recruitment07.ise@gmail.com [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]

 Website : www.webpakgroup.com

คุณสมบัติ

1. เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป

2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด และสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. บุคลิกภาพดี มีภาวะผู้นำสูง

4. หากมีประสบการณฺ์ดูแลทีมงานขายอย่างน้อย 2 ปี และสามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

5. มีรถยนต์ พร้อมใบอนุญาตขับขี่ และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

6. รักความก้าวหน้า ขยัน กระตือรือร้น อดทน มีความรับผิดชอบสูง ละเอียดรอบคอบรักงานขายตรงต่อเวลา

7. สามารถโน้มน้าว และจูงใจผู้อื่นได้ดี และสามารถ Consult ว่าลูกค้าควรที่จะทำอะไรต่อไป

8. มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์สูง ซื่อสัตย์ และมีใจรักงานด้านบริการ (Service mind)

9. สามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะกดดัน และเวลาที่กระชั้นชิดได้เป็นอย่างดี

10. หากมีภูมิลำเนาอยู่แถวลาดพร้าว , จตุจักร , บางกะปิ, รามคำแหง หรือพื้นที่ใกล้เคียงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

11. สามารถตัดสินใจ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีและมีทักษะในการประสานงานที่ดี

12. ให้ความรู้เกียวกับสินค้า และบริษัท อย่างละเอียด

13. กระตุ้นแนะนำหาช่องทางหาลูกค้าให้ทีมงานขายใช้ในการวางแผนหาลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

14. นำเสนอแผนงานการขายในทีม และการจัดIncentive เพื่อกระตุ้นยอดขายอย่างต่อเนื่อง

15. แจ้งข้อมูลข่าวสาร Up-Date ให้กับทีมงานอย่างต่อเนื่อง และทันเวลา

16. สร้างความสัมพันธ์อันดีภายในทีมงานขาย

17. ประสานงานภายใน และกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งควบคุมคุณภาพงานก่อนเข้าระบบอย่างถูกต้อง

18. บริหารยอดขายของทีมงานขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดและทำรายงานสรุปผลงานเสนอหัวหน้างาน

19. ติดตามข่าวสารความเปลี่ยนแปลงของสังคมตลอดเวลา ต้องรู้ว่าใครกำลังต้องการสินค้าแบบไหน

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ

1. สรรหาพนักงานขายที่มีศักยภาพ

2. อบรมเพิ่มทักษะการขายให้พนักงานขาย แสวงหากลยุทธ์ใหม่ๆ

สถานที่ปฏิบัติงาน

 ลาดพร้าว 83 (ซอยจิตย์อารีย์) หลังชายคาพักกาย

วิธีการสมัคร

1. สมัครผ่านปุ่ม Link

2. ส่งใบสมัครทาง E-mail

3. สมัครได้ด้วยตนเอง Walk-in ที่อาคารเวบแพกออฟฟิศ ทุกวัน จันทร์, พุธ, ศุกร์ เวลา 09.30 – 17.00น.

4. ส่งจดหมายสมัครงานพร้อมประวัติทางไปรษณีย์

ติดต่อ

 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คุณสุพรรณิภา กรองแก้ว (คุณส้ม)

 บริษัท เวบแพกกรุ๊ป จำกัด

 อาคารเวบแพกกรุ๊ป เลขที่52/1 ซอยลาดพร้าว 83 (จิตต์อารีย์) แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

 โทร: 02-539-0995-6, มือถือ 092-706-1762

 แฟกซ์ : 02-539-0997

 Email : Recruitment07.ise@gmail.com [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]

 Website : www.webpakgroup.com

คุณสมบัติ

1. เพศชาย / หญิง อายุ 27 ปี ขึ้นไป

2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด และสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. บุคลิกภาพดี มีภาวะผู้นำสูง มีทักษะในการบริหารทีมงาน สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้

4. มีประสบการณฺ์เป็นผู้จัดการหรือ ผู้ช่ายผู้จัดการ 3 ปี ขึ้นไป และมีประสบการณ์ด้านเครื่องรูด จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

5. มีรถยนต์ พร้อมใบอนุญาตขับขี่ และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

6. รักความก้าวหน้า ขยัน กระตือรือร้น อดทน มีความรับผิดชอบสูง ละเอียดรอบคอบรักงานขายตรงต่อเวลา

7. สามารถโน้มน้าว และจูงใจผู้อื่นได้ดี และสามารถ Consult ส่วนงานขายได้อย่างดี

8. มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์สูง ซื่อสัตย์ และมีใจรักงานด้านบริการ (Service mind)

9. สามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะกดดัน และเวลาที่กระชั้นชิดได้เป็นอย่างดี

10. หากมีภูมิลำเนาอยู่แถวลาดพร้าว , จตุจักร , บางกะปิ, รามคำแหง หรือพื้นที่ใกล้เคียงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

11. สามารถตัดสินใจ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีและมีทักษะในการประสานงานที่ดี

12. ติดตามข่าวสารความเปลี่ยนแปลงของสังคมตลอดเวลา ต้องรู้ว่าใครกำลังต้องการสินค้าแบบไหน

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ

1. กำหนดเป้าหมาย แผนงาน และกลยุทธ์ทางการตลาด วิเคราะห์ปัญหา และหาวิธีแก้ไข

2. ศึกษา และวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ และข้อมูลคู่แข่งขัน

3. พัฒนาช่องทางในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และการบริการของบริษัทฯ

4. แสวงหากลยุทธ์ใหม่ๆ ในการพัฒนาแนวทางเพิ่มยอดขายของบริษัทฯ

5. รายงานผลการดำเนินงาน และความคืบหน้าแก่ผู้บริหาร

6. ประสานงานภายใน และกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานที่ปฏิบัติงาน

 ลาดพร้าว 83 (ซอยจิตย์อารีย์) หลังชายคาพักกาย

วิธีการสมัคร

1. สมัครผ่านปุ่ม Link

2. ส่งใบสมัครทาง E-mail

3. สมัครได้ด้วยตนเอง Walk-in ที่อาคารเวบแพกออฟฟิศ ทุกวัน จันทร์, พุธ, ศุกร์ เวลา 09.30 – 17.00น.

4. ส่งจดหมายสมัครงานพร้อมประวัติทางไปรษณีย์

ติดต่อ

 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คุณสุพรรณิภา กรองแก้ว (คุณส้ม)

 บริษัท เวบแพกกรุ๊ป จำกัด

 อาคารเวบแพกกรุ๊ป เลขที่52/1 ซอยลาดพร้าว 83 (จิตต์อารีย์) แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

 โทร: 02-539-0995-6, มือถือ 092-706-1762

 แฟกซ์ : 02-539-0997

 Email : Recruitment07.ise@gmail.com [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]

 Website : www.webpakgroup.com

คุณสมบัติ

1. เพศชาย / หญิง อายุ 27 ปี ขึ้นไป

2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด และสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. บุคลิกภาพดี มีภาวะผู้นำสูง มีทักษะในการบริหารทีมงาน สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้

4. มีประสบการณฺ์เป็นผู้จัดการหรือ ผู้ช่ายผู้จัดการ 3 ปี ขึ้นไป และมีประสบการณ์ด้านเครื่องรูด จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

5. มีรถยนต์ พร้อมใบอนุญาตขับขี่ และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

6. รักความก้าวหน้า ขยัน กระตือรือร้น อดทน มีความรับผิดชอบสูง ละเอียดรอบคอบรักงานขายตรงต่อเวลา

7. สามารถโน้มน้าว และจูงใจผู้อื่นได้ดี และสามารถ Consult ส่วนงานขายได้อย่างดี

8. มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์สูง ซื่อสัตย์ และมีใจรักงานด้านบริการ (Service mind)

9. สามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะกดดัน และเวลาที่กระชั้นชิดได้เป็นอย่างดี

10. หากมีภูมิลำเนาอยู่แถวลาดพร้าว , จตุจักร , บางกะปิ, รามคำแหง หรือพื้นที่ใกล้เคียงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

11. สามารถตัดสินใจ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีและมีทักษะในการประสานงานที่ดี

12. ติดตามข่าวสารความเปลี่ยนแปลงของสังคมตลอดเวลา ต้องรู้ว่าใครกำลังต้องการสินค้าแบบไหน

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ

1. ดำเนินการผลักดันยอดขายตามแผนที่กำหนด

2. วิเคราะห์ และพัฒนาศักยภาพของพนักงานขายเพื่อให้ทำยอดขาย ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

3. ศึกษา และวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ และข้อมูลคู่แข่งขัน

4. พัฒนาช่องทางในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และการบริการของบริษัทฯ

5. แสวงหากลยุทธ์ใหม่ๆ ในการพัฒนาแนวทางเพิ่มยอดขายของบริษัทฯ

6. นำเสนอและจัดเตรียมชุด Present รายงานผลการดำเนินงานและความคืบหน้าต่อผู้บังคับบัญชา

7. ประสานงานภายใน และกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานที่ปฏิบัติงาน

 ลาดพร้าว 83 (ซอยจิตย์อารีย์) หลังชายคาพักกาย

วิธีการสมัคร

1. สมัครผ่านปุ่ม Link

2. ส่งใบสมัครทาง E-mail

3. สมัครได้ด้วยตนเอง Walk-in ที่อาคารเวบแพกออฟฟิศ ทุกวัน จันทร์, พุธ, ศุกร์ เวลา 09.30 – 17.00น.

4. ส่งจดหมายสมัครงานพร้อมประวัติทางไปรษณีย์

ติดต่อ

 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คุณสุพรรณิภา กรองแก้ว (คุณส้ม)

 บริษัท เวบแพกกรุ๊ป จำกัด

 อาคารเวบแพกกรุ๊ป เลขที่52/1 ซอยลาดพร้าว 83 (จิตต์อารีย์) แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

 โทร: 02-539-0995-6, มือถือ 092-706-1762

 แฟกซ์ : 02-539-0997

 Email : Recruitment07.ise@gmail.com [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]

 Website : www.webpakgroup.com

คุณสมบัติ

1. เพศชาย / หญิง อายุ 27 ปี ขึ้นไป

2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด และสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. บุคลิกภาพดี มีภาวะผู้นำสูง มีทักษะในการบริหารทีมงาน สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้

4. มีประสบการณฺ์เป็นผู้จัดการหรือ ผู้ช่ายผู้จัดการ 3 ปี ขึ้นไป และมีประสบการณ์ด้านเครื่องรูด จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

5. มีรถยนต์ พร้อมใบอนุญาตขับขี่ และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

6. รักความก้าวหน้า ขยัน กระตือรือร้น อดทน มีความรับผิดชอบสูง ละเอียดรอบคอบรักงานขายตรงต่อเวลา

7. สามารถโน้มน้าว และจูงใจผู้อื่นได้ดี และสามารถ Consult ส่วนงานขายได้อย่างดี

8. มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์สูง ซื่อสัตย์ และมีใจรักงานด้านบริการ (Service mind)

9. สามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะกดดัน และเวลาที่กระชั้นชิดได้เป็นอย่างดี

10. หากมีภูมิลำเนาอยู่แถวลาดพร้าว , จตุจักร , บางกะปิ, รามคำแหง หรือพื้นที่ใกล้เคียงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

11. สามารถตัดสินใจ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีและมีทักษะในการประสานงานที่ดี

12. ติดตามข่าวสารความเปลี่ยนแปลงของสังคมตลอดเวลา ต้องรู้ว่าใครกำลังต้องการสินค้าแบบไหน

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ

1. ดำเนินการผลักดันยอดขายตามแผนที่กำหนด

2. วิเคราะห์ และพัฒนาศักยภาพของพนักงานขายเพื่อให้ทำยอดขาย ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

3. ศึกษา และวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ และข้อมูลคู่แข่งขัน

4. พัฒนาช่องทางในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และการบริการของบริษัทฯ

5. แสวงหากลยุทธ์ใหม่ๆ ในการพัฒนาแนวทางเพิ่มยอดขายของบริษัทฯ

6. นำเสนอและจัดเตรียมชุด Present รายงานผลการดำเนินงานและความคืบหน้าต่อผู้บังคับบัญชา

7. ประสานงานภายใน และกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานที่ปฏิบัติงาน

 ลาดพร้าว 83 (ซอยจิตย์อารีย์) หลังชายคาพักกาย

วิธีการสมัคร

1. สมัครผ่านปุ่ม Link

2. ส่งใบสมัครทาง E-mail

3. สมัครได้ด้วยตนเอง Walk-in ที่อาคารเวบแพกออฟฟิศ ทุกวัน จันทร์, พุธ, ศุกร์ เวลา 09.30 – 17.00น.

4. ส่งจดหมายสมัครงานพร้อมประวัติทางไปรษณีย์

ติดต่อ

 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คุณสุพรรณิภา กรองแก้ว (คุณส้ม)

 บริษัท เวบแพกกรุ๊ป จำกัด

 อาคารเวบแพกกรุ๊ป เลขที่52/1 ซอยลาดพร้าว 83 (จิตต์อารีย์) แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

 โทร: 02-539-0995-6, มือถือ 092-706-1762

 แฟกซ์ : 02-539-0997

 Email : Recruitment07.ise@gmail.com [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]

 Website : www.webpakgroup.com

คุณสมบัติ

1. เพศชาย / หญิง อายุ 27 ปี ขึ้นไป

2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด และสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. บุคลิกภาพดี มีภาวะผู้นำสูง มีทักษะในการบริหารทีมงาน สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้

4. มีประสบการณฺ์เป็นผู้จัดการหรือ ผู้ช่ายผู้จัดการ 3 ปี ขึ้นไป และมีประสบการณ์ด้านเครื่องรูด จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

5. มีรถยนต์ พร้อมใบอนุญาตขับขี่ และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

6. รักความก้าวหน้า ขยัน กระตือรือร้น อดทน มีความรับผิดชอบสูง ละเอียดรอบคอบรักงานขายตรงต่อเวลา

7. สามารถโน้มน้าว และจูงใจผู้อื่นได้ดี และสามารถ Consult ส่วนงานขายได้อย่างดี

8. มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์สูง ซื่อสัตย์ และมีใจรักงานด้านบริการ (Service mind)

9. สามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะกดดัน และเวลาที่กระชั้นชิดได้เป็นอย่างดี

10. หากมีภูมิลำเนาอยู่แถวลาดพร้าว , จตุจักร , บางกะปิ, รามคำแหง หรือพื้นที่ใกล้เคียงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

11. สามารถตัดสินใจ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีและมีทักษะในการประสานงานที่ดี

12. ติดตามข่าวสารความเปลี่ยนแปลงของสังคมตลอดเวลา ต้องรู้ว่าใครกำลังต้องการสินค้าแบบไหน

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ

1. กำหนดเป้าหมาย แผนงาน และกลยุทธ์ทางการตลาด วิเคราะห์ปัญหา และหาวิธีแก้ไข

2. ศึกษา และวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ และข้อมูลคู่แข่งขัน

3. พัฒนาช่องทางในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และการบริการของบริษัทฯ

4. แสวงหากลยุทธ์ใหม่ๆ ในการพัฒนาแนวทางเพิ่มยอดขายของบริษัทฯ

5. รายงานผลการดำเนินงาน และความคืบหน้าแก่ผู้บริหาร

6. ประสานงานภายใน และกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานที่ปฏิบัติงาน

 ลาดพร้าว 83 (ซอยจิตย์อารีย์) หลังชายคาพักกาย

วิธีการสมัคร

1. สมัครผ่านปุ่ม Link

2. ส่งใบสมัครทาง E-mail

3. สมัครได้ด้วยตนเอง Walk-in ที่อาคารเวบแพกออฟฟิศ ทุกวัน จันทร์, พุธ, ศุกร์ เวลา 09.30 – 17.00น.

4. ส่งจดหมายสมัครงานพร้อมประวัติทางไปรษณีย์

ติดต่อ

 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คุณสุพรรณิภา กรองแก้ว (คุณส้ม)

 บริษัท เวบแพกกรุ๊ป จำกัด

 อาคารเวบแพกกรุ๊ป เลขที่52/1 ซอยลาดพร้าว 83 (จิตต์อารีย์) แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

 โทร: 02-539-0995-6, มือถือ 092-706-1762

 แฟกซ์ : 02-539-0997

 Email : Recruitment07.ise@gmail.com [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]

 Website : www.webpakgroup.com

คุณสมบัติ

1. เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป

2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ สาขาการตลาดโฆษณา และสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. หากมีประสบการณฺ์ทางด้านงานโฆษณา และสามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

4. มีรถยนต์ พร้อมใบอนุญาตขับขี่ และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

5. รักความก้าวหน้า ขยัน กระตือรือร้น อดทน มีความรับผิดชอบสูง ละเอียดรอบคอบรักงานขายตรงต่อเวลา

6. สามารถโน้มน้าว และจูงใจผู้อื่นได้ดี และสามารถ Consult ส่วนงานขายได้อย่างดี

7. มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์สูง ซื่อสัตย์ และมีใจรักงานด้านบริการ (Service mind)

8. สามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะกดดัน และเวลาที่กระชั้นชิดได้เป็นอย่างดี

9. หากมีภูมิลำเนาอยู่แถวลาดพร้าว , จตุจักร , บางกะปิ, รามคำแหง หรือพื้นที่ใกล้เคียงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

10. สามารถตัดสินใจ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีและมีทักษะในการประสานงานที่ดี

11. ติดตามข่าวสารความเปลี่ยนแปลงของสังคมตลอดเวลา ต้องรู้ว่าใครกำลังต้องการสินค้าแบบไหน

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ

1. หาลูกค้าและติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้าและBrief ไอเดียของลูกค้าให้แก่ฝ่ายต่างๆ ในบริษัท

2. วางแผนในการนำเสนอสื่อโฆษณาให้ตรงกลุ่มเป้าหมายของลูกค้า

3. คอยติดตามบริหารงาน ให้คำปรึกษา และดูแลลูกค้าเก่า ว่าควรจะทำโฆษณาอะไรต่อไป

4. วิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าได้ตรงตามหลักเกณฑ์ของธนาคารเพื่อให้บริการที่เหมาะสม กับความต้องการของลูกค้า

5. สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

6. ประสานงานภายใน และกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารลูกค้าเพื่อนำส่งเข้าระบบอย่างถูกต้อง

7. บริหารยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

สถานที่ปฏิบัติงาน

 ลาดพร้าว 83 (ซอยจิตย์อารีย์) หลังชายคาพักกาย

วิธีการสมัคร

1. สมัครผ่านปุ่ม Link

2. ส่งใบสมัครทาง E-mail

3. สมัครได้ด้วยตนเอง Walk-in ที่อาคารเวบแพกออฟฟิศ ทุกวัน จันทร์, พุธ, ศุกร์ เวลา 09.30 – 17.00น.

4. ส่งจดหมายสมัครงานพร้อมประวัติทางไปรษณีย์

ติดต่อ

 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คุณสุพรรณิภา กรองแก้ว (คุณส้ม)

 บริษัท เวบแพกกรุ๊ป จำกัด

 อาคารเวบแพกกรุ๊ป เลขที่52/1 ซอยลาดพร้าว 83 (จิตต์อารีย์) แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

 โทร: 02-539-0995-6, มือถือ 092-706-1762

 แฟกซ์ : 02-539-0997

 Email : Recruitment07.ise@gmail.com [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]

 Website : www.webpakgroup.com

คุณสมบัติ

1. เพศชาย / หญิง อายุ 27 ปี ขึ้นไป

2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. มีประสบการณ์ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบน Iphone/ipad จะได้รับการพจารณาเป็นพิเศษ

4. สามารถเขียนโปรแกรมภาษา Objective-c ได้

5. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง Object Oriented Programming

6. มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับ Cocoa framework with x code

7. มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับ My SQL หรือ Ms SQL

8. มีความรู้เกี่ยวกับ XML, HTTP หรือ Web Service

9. มีประสบการณ์ในเรื่อง Cocos 2D จะพิจารณาเป็นพิเศษ

10. สามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะกดดัน และเวลาที่กระชั้นชิดได้เป็นอย่างดี

11. หากมีภูมิลำเนาอยู่แถวลาดพร้าว , จตุจักร , บางกะปิ, รามคำแหง หรือพื้นที่ใกล้เคียงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

12. สามารถตัดสินใจ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีและมีทักษะในการประสานงานที่ดี

13. ติดตามข่าวสารความเปลี่ยนแปลงTechnorogy ใหม่ๆ ตลอดเวลา ต้องรู้ว่าใครกำลังต้องการสินค้าแบบไหน

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ

1. พัฒนา Applicationตามที่บริษัทฯ ต้องการ

2. แสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ และนำมาประยุคใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

3. รายงานผลการดำเนินงาน และความคืบหน้าแก่ผู้บริหาร

4. ประสานงานภายใน และกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานที่ปฏิบัติงาน

 ลาดพร้าว 83 (ซอยจิตย์อารีย์) หลังชายคาพักกาย

วิธีการสมัคร

1. สมัครผ่านปุ่ม Link

2. ส่งใบสมัครทาง E-mail

3. สมัครได้ด้วยตนเอง Walk-in ที่อาคารเวบแพกออฟฟิศ ทุกวัน จันทร์, พุธ, ศุกร์ เวลา 09.30 – 17.00น.

4. ส่งจดหมายสมัครงานพร้อมประวัติทางไปรษณีย์

ติดต่อ

 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คุณสุพรรณิภา กรองแก้ว (คุณส้ม)

 บริษัท เวบแพกกรุ๊ป จำกัด

 อาคารเวบแพกกรุ๊ป เลขที่52/1 ซอยลาดพร้าว 83 (จิตต์อารีย์) แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

 โทร: 02-539-0995-6, มือถือ 092-706-1762

 แฟกซ์ : 02-539-0997

 Email : Recruitment07.ise@gmail.com [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]

 Website : www.webpakgroup.com

คุณสมบัติ

1. เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป

2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. มีประสบการณ์ในการออกแบบฐานข้อมูล 2 ปีขึ้นไป

4. พัฒนาโปรแกรมด้วย PHP , HTML , JavaScript

5. ใช้งานฐานข้อมูล Oracle, MS SQL Server, Microsoft SQl Server, MySQL, MS Access ได้เป็นอย่างดี

6. มีความรู้เกี่ยวกับ XML, HTTP หรือ Web Service

7. สามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะกดดัน และเวลาที่กระชั้นชิดได้เป็นอย่างดี

8. หากมีภูมิลำเนาอยู่แถวลาดพร้าว , จตุจักร , บางกะปิ, รามคำแหง หรือพื้นที่ใกล้เคียงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

9. สามารถตัดสินใจ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีและมีทักษะในการประสานงานที่ดี

10. ติดตามข่าวสารความเปลี่ยนแปลงTechnorogy ใหม่ๆ ตลอดเวลา ต้องรู้ว่าใครกำลังต้องการสินค้าแบบไหน

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ

1. ออกแบบการจัดการบริหารฐานข้อมูล และวิเคราะห์ระบบ

2. ออกแบบ พัฒนา บำรุงรักษา และปรับปรุงระบบบริการลูกค้า

3. กำหนดรายละเอียด วางแผนและออกแบบการทำงานของโปรแกรม

4. ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้งานระบบ แก้ไขปัญหาต่างๆ รวมถึงการกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้

5. แสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ และนำมาประยุคใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

6. รายงานผลการดำเนินงาน และความคืบหน้าแก่ผู้บริหาร

7. ประสานงานภายใน และกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานที่ปฏิบัติงาน

 ลาดพร้าว 83 (ซอยจิตย์อารีย์) หลังชายคาพักกาย

วิธีการสมัคร

1. สมัครผ่านปุ่ม Link

2. ส่งใบสมัครทาง E-mail

3. สมัครได้ด้วยตนเอง Walk-in ที่อาคารเวบแพกออฟฟิศ ทุกวัน จันทร์, พุธ, ศุกร์ เวลา 09.30 – 17.00น.

4. ส่งจดหมายสมัครงานพร้อมประวัติทางไปรษณีย์

ติดต่อ

 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คุณสุพรรณิภา กรองแก้ว (คุณส้ม)

 บริษัท เวบแพกกรุ๊ป จำกัด

 อาคารเวบแพกกรุ๊ป เลขที่52/1 ซอยลาดพร้าว 83 (จิตต์อารีย์) แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

 โทร: 02-539-0995-6, มือถือ 092-706-1762

 แฟกซ์ : 02-539-0997

 Email : Recruitment07.ise@gmail.com [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]

 Website : www.webpakgroup.com

คุณสมบัติ

1. เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป

2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. มีความรู้ในการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย PHP,HTML,JavaScript,CSS ,Jquery, Bootstrap

4. มีความเชี่ยวชาญในส่วนของ SQLLanguage เป็นอย่างดี

5. มีความรู้ และสามารถใช้งาน MS SQL, MySQL

6. สามารถใช้งานโปรแกรม MS Office, Visual Studio, Edit Plus, Dreamweaver, Photoshop, lllustrator, Flash ได้เป็นอย่างดี

7. มีความรู้เรื่องระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลบนWEB SITE

8. สามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะกดดัน และเวลาที่กระชั้นชิดได้เป็นอย่างดี

9. หากมีภูมิลำเนาอยู่แถวลาดพร้าว , จตุจักร , บางกะปิ, รามคำแหง หรือพื้นที่ใกล้เคียงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

10. สามารถตัดสินใจ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีและมีทักษะในการประสานงานที่ดี

11. ติดตามข่าวสารความเปลี่ยนแปลงTechnorogy ใหม่ๆ ตลอดเวลา ต้องรู้ว่าใครกำลังต้องการสินค้าแบบไหน

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ

1. ดูแล ปรัปปรุงและพัฒนาเว็บไซต์

2. จัดทำระบบจัดการข้อมูลในเว็บไซต์

3. ออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์ตามความต้องการของลูกค้า

4. วางโครงสร้างของเว็บไซต์และระบบการดูแลทั้งหมด

5. วางโครงสร้าง และฐานข้อมูล

6. รายงานผลการดำเนินงาน และความคืบหน้าแก่ผู้บริหาร

7. ประสานงานภายใน และกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานที่ปฏิบัติงาน

 ลาดพร้าว 83 (ซอยจิตย์อารีย์) หลังชายคาพักกาย

วิธีการสมัคร

1. สมัครผ่านปุ่ม Link

2. ส่งใบสมัครทาง E-mail

3. สมัครได้ด้วยตนเอง Walk-in ที่อาคารเวบแพกออฟฟิศ ทุกวัน จันทร์, พุธ, ศุกร์ เวลา 09.30 – 17.00น.

4. ส่งจดหมายสมัครงานพร้อมประวัติทางไปรษณีย์

ติดต่อ

 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คุณสุพรรณิภา กรองแก้ว (คุณส้ม)

 บริษัท เวบแพกกรุ๊ป จำกัด

 อาคารเวบแพกกรุ๊ป เลขที่52/1 ซอยลาดพร้าว 83 (จิตต์อารีย์) แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

 โทร: 02-539-0995-6, มือถือ 092-706-1762

 แฟกซ์ : 02-539-0997

 Email : Recruitment07.ise@gmail.com [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]

 Website : www.webpakgroup.com

History partners