โปรแกรมการบริหารจัดการตลาดออนไลน์

     บริษัท เวบแพก กรุ๊ป มีประสบการณ์หลายปีในการพัฒนาชอฟท์แวร์และเว็บแอพพลิเคชั่น การรวมสื่อออนไลน์เข้าด้วยกัน การให้คำปรึกษาด้านการตลาดตั้งแต่บริษัทขนาดเล็กไปจนถึงบริษัทขนาดใหญ่ เราเสนอวิธีการบริหารจัดการที่ดีสุดของบริษัทออนไลน์เพื่อสนับสนุนให้บริษัทมีการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ความคิดที่น่าเชื่อถือ และทักษะความชำนาญอย่างลึกซึ้ง เราสร้างซอฟท์แวร์ที่จะเข้าไปเติมเต็มความต้องการทางธุรกิจเพื่อสนับสนุนลูกค้าของเราให้มีการพัฒนาด้านแอพพลิเคชั่นและในด้านการตลาดออนไลน์


     บริษัทฯมีความเข้าใจเป็นเลิศในเรื่องของลูกค้า ที่จะดึงเอาความพิเศษเฉพาะตัวของลูกค้าแต่ละรายมาผสมเข้ากับการออกแบบที่สามารถสร้างมูลค่าและความเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีในรูปแบบซอฟแวร์ เรามีประสบการณ์ด้านการดึงดูด, การขาย, การให้บริการและการสมัครบัตรเครดิตเป็นตัวแมนของธนาคาร การบริการของเราทำให้บริษัทมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารุทำกำไรได้โดยการพยายามสร้างการเข้าถึง การใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัย เราสร้างการมีส่วนร่วมโดยเทคโนโลยืที่เราเป็นพัฒนาภายในองค์กรโดยมีเราเป็นเจ้าของ เพื่อเพิ่มชองทางการมีส่วนร่วมและใช้รูปแบบที่เต็มไปด้วยพลังและความคิดสร้างสรรค์

โปรแกรมการบริหารการจัดการผ่านเว็บไซต์


การบริหารจัดการเว็บแอพลลิเคชั่นตามความต้องการ

เราสร้างเว็บไซต์ที่มีระบบบริหารจัดการข้อมูลให้สำหรับลูกค้าได้ใช้งานอย่างสะดวก

เราใช้เทคโนโลยีล่าสุดในการทำเว็บไซต์ที่มีระบบบริหารจัดการข้อมูลที่ครอบคลุมการให้บริการด้านการตลาดออนไลน์

หน้าที่หลักสำหรับเว็บแอพพลิเคชั่นประกอบด้วย

• ระบบฐานข้อมูล

• ระบบการให้บริการเว็บไซต์

• ระบบการประเมินผล

• ระบบการบริหารงาน

• ระบบบริหารผู้ประกอบการและเครือข่าย

• ระบบเครือข่าย

• ระบบลงทะเบียน

• ระบบการชำระเงินในรูปแบบ E-commerce รายย่อย – ระบบการให้บริการของเราประกอบด้วยหน้า One web page, Domain, Hosting, Shopping card and เครื่องมือการชำระเงิน และ การบริหารจัดการออนไลน์

• ระบบการชำระเงินที่ง่ายและปลอดภัยสำหรับลูกค้าที่ใช้บริการ: ระบบการให้บริการของเราประกอบด้วยบัตรบาร์โค๊ดที่จะช่วยให้คุณสามารถเก็บเงินได้เร็วและง่ายยิ่งขึ้น, ช่วยลดทุนและประหยัดเวลาในการโอนเงินโดยระบบของธนาคาร การออกใบกำกับภาษี ซึ่งระบบของเราสามารถช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

• การชำระใบแจ้งหนี้และการเติมเงิน: ระบบของเราช่วยให้คุณสะดวกในการทำรายการมากขึ้น เราเป็นผู้คิดค้นระบบการเติมเงินในตลาด ซึ่งสามารถใช้ได้กับทุกตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติ เว็บไซต์และโมบายแอพพลิเคชั่น ที่จะทำให้ง่ายแก่การใช้งาน

ระบบการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์


     ระบบการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์สามารถเพิ่มรายได้โดยการใช้แอพพลิเคชั่นบริหารลูกค้าสัมพันธ์ซึ่งเป็นวิธีใหม่ที่จะช่วยให้คุณติดต่อกับลูกค้าโดยสามารถช่วยคุณติดตามกิจกรรมการขาย โอกาส และพฤติกรรมของลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการติดต่อกับลูกค้าในวิธีใหม่ เรามีระบบการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์สำหรับบริษัททุกขนาด ซึ่งจะช่วยในเรื่องของความคล่องตัวในการทำธุรกิจ ความมีประสิทธิภาพในการลงทุน

     ระบบการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ประกอบด้วยหลายลักษณะเช่น บัญชี, กิจกรรม, การควบคุม และโอกาส ยกตัวอย่างเช่น หลักสูตรการบัญชี ทำให้คุณสามารถสร้างและบริหารจัดการบัญชีของลูกค้าได้ ในขณะที่ หลักสูตรกิจกรรมทำให้คุณสามารถสร้างและบริหารจัดการกิจกรรมที่เกี่ยวกับบัญชีและโอกาสหรืออื่นๆได้ หลักสูตรเหล่านี้ออกแบบเพื่อช่วยให้คุณบริการจัดการความสัมพันธ์ในแต่ละขั้นตอนของวงจรลูกค้าได้ เริ่มจากสร้างและดัดแปลงกระบวนการขาย การสนับสนุนลูกค้า และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือการบริการ รวมไปถึงการแก้ไขข้อมูลและยังสามารถสร้างข้อมูลใหม่ๆได้อีกด้วย

หน้าที่หลักสำหรับหลักสูตรการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ประกอบด้วย

• ระบบรายงานอัตโนมัติ

• ระบบบริหารจัดการตั้งค่าการใช้งาน

• ระบบบริหารจัดการตั้งค่าภาษา

• ระบบบริหารจัดการตั้งค่าอีเมล์

• ระบบบริหารจัดการตั้งค่าข้อความ (SMS)

• ระบบบริหารจัดการตั้งค่าข้อมูลของเว็บไซต์

• ระบบบริหารจัดการพนักงาน

• ระบบบริหารจัดการตั้งค่าการกำหนดสิทธิ์

• ระบบบริหารจัดการบุคคลและเงินเดือน

• ระบบบริหารจัดการการประเมินประสิทธิภาพการทำงาน

• ระบบบริหารจัดการบัญชี

• ระบบบริหารจัดการตาราง

• ระบบบริหารจัดการโซเชียลมีเดีย

• ระบบบริหารจัดการาสินค้า

• ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า

• ระบบบริหารจัดการตั้งค่าคู่ค้า

• ระบบบริหารจัดการการส่ง

• ระบบบริหารจัดการคำจำกัดความ

• ระบบบริหารจัดการตั้งประเภท

• ระบบบริหารจัดการค่าตอบแทน

• ระบบบริหารจัดการลูกค้า

• ระบบบริหารจัดการรายจ่าย

• ระบบบริหารจัดการรายงาน

• ระบบบริหารจัดการการบรรจุขึ้น

• ระบบบริหารจัดการตั้งค่าแผนที่

• ระบบบริหารจัดการเครื่องหมายการค้า

• ระบบบริหารจัดการตั้งค่าบาร์โค๊ด

• รายงานการบริการจัดการ

ระบบการซื้อขายสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ตที่รองรับการชำระเงินออนไลน์


We will work with you to creating the software that fulfills the needs of your business.

     ระบบการขายสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ตที่รองรับการชำระเงินออนไลน์ของบริษัทฯพัฒนามาจากร้านค้าขนาดเล็ก ทั้งเรื่องการสั่งซื้อระบบสินค้าและโซเชียลต่างๆ และระบบการชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อนนำมาปรับปรุงให้เข้ากับความต้องการของลูกค้า

     ระบบการจัดการของเราสร้างความพึงพอใจแก่คนที่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า ซึ่งระบบนี้สามารถตั้งค่าการจัดการหรือปรับปแต่งรูปผลิตภัณฑ์และคำบรรยายได้ เรานำระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์มาประยุกต์ใช้ในรูปแบบช่องทางการสนทนา(Live Chat), อีเมล์, ข้อความ และการโทรเพื่อที่จะช่วยคุณหาข้อมูลได้อย่างแม่นยำ

หน้าที่หลักสำหรับระบบการซื้อขายสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ตที่รองรับการชำระเงินออนไลน์ ประกอบด้วย

• ระบบรายงานการซื้อขาย

• ขายสินค้าทุกประเภท –ผลิตภัณฑ์, บริการ, ดาวน์โหลด

• ขายสินค้าทุกที่ -หลากหลายรูปแบบ, สกุลเงิน และ ภาษา

• ตะกร้ารถเข็น -ดูได้หลายหน้า, ทางเลือกในการแก้ไขสินค้าจากหน้าตะกร้ารถเข็น

• หลากหลายการทดสอบความพร้อม – แบบดั้งเดิม, แบบเร่งด่วน, ช่องทางที่รวดเร็ว และการตรวจสอบแบบหน้าเดียว

• การบริหารจัดการหมวดหมู่ –ไม่จำกัดประเภทหมวดหมู่

• ช่องทางการชำระเงิน –สามารถทำงานเข้ากันได้กับทุกช่องทางการชำระเงิน

• ใช้งานในการซื้อขายง่าย –รายการที่ต้องการ, saved cart sessions, printable product pages

• การบริหารจัดการการสั่งซื้อ -หน้าบัญชี, ประวัติการสั่งซื้อ, การติดตามการสั่งซื้อ, การเปลี่ยนแปลงการสั่งซื้อ, การสร้างการสั่งซื้อใหม่

• การมองดูสินค้า -การเปรียบเทียบสินค้า, การดูรูปสินค้าขนาดใหญ่, การรีวิวสินค้า และการให้คะแนน, ข้อความแจ้งของหมดคลังสินค้า, ครอบคลุมการค้นหาสินค้า

• การตั้งราคาพิเศษ – การตั้งราคาส่ง, การเสนอสิทธิพิเศษ

• โปรโมชั่น – โฆษณาแบรนเนอร์, คูปองส่วนลด, บัตรกำนัล, การให้ส่วยลดปริมาณ

• การบริหารจัดการลูกค้า -ระบบสมาชิก, ที่อยู่สำรอง

• บัญชีผู้ใหญ่และประวัติการสั่งซื้อ, การจดจำรหัสผ่าน

• หน้าที่ของโซเชียลมีเดีย – ดำเนินการผ่านโซเชียลมีเดีย (Facebook, Twitter, Google)

ระบบบริหารจัดการโฆษณาออนไลน์


     ระบบบริหารจัดการโฆษณาออนไลน์ของบริษัทเป็นตัวช่วยทำให้คุณสามารถค้าขายสินค้าได้บนร้านค้าออนไลน์ คุณสามารถใช้รูปแบบการขายที่หลากหลายได้ทั้งยังสามารถจ้างผู้ขายมาเพื่อดึงดูดความสนใจจากลูกค้า ซึ่งการตลาดแบบนี้ทำให้คุณสามารถขยายขนาดธุรกิจของคุณได้ด้วยฟังก์ชั่นเสริม

หน้าที่หลักสำหรับระบบบริหารจัดการโฆษณาออนไลน์ ประกอบด้วย

• รวดเร็วและง่ายในการสร้างและแก้ไขเตรียมการ และการกำหนดหมวดหมู่ (เช่น การบริการ, ผลิตภัณฑ์ และอื่นๆ) และคำลงท้าย (เช่น อาหาร, สุขภาพ และอื่นๆ) ในการนำเสนอการขาย

• ผู้ขายสามารถยินยอมการซื้อขายและติดตามการขายด้วยการรายงานผล เราให้คำมั่นสัญญาเพื่อทำให้คุณมีระบบบริหารการจัดการที่ดีที่สุดเพื่อคุณและลูกค้าของคุณ

• ลูกค้าจะได้รับบัญชีส่วนตัวซึ่งพวกเขาสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ดูประวัติการซื้อ การอ้างอิงความน่าเชื่อถือ และดาวน์โหลดใบสั่งจ่าย

• โดยปกติแล้ว เรารองรับการชำระเงินผ่านทาง Paysbuy รวมเข้าด้วยกันกับช่องทางการชำระเงินอื่นๆในแผนบริหารการจัดการแคมเปญทางการตลาด

• ภายในขอบเขตการดูแลของผู้บริหารจัดการ คุณสามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วเพื่อดูว่าคุณสามารถสร้างยอดขายได้เท่าไหร่

• ได้รับความพิเศษในการเข้าถึงพื้นที่ของลูกค้า, ฟอรั่มผลตอบรับ, หนังสืออ้างอิง, คำถามที่พบบ่อย, และบทความที่ครั้งหนึ่งคุณเคยเป็นสมาชิก ในการเป็นสมาชิกจะสามารถรองรับการใช้งานได้อย่างอิสระและปรับข้อมูลให้ทันสมัย

• ทุกอย่างเป็นระบบอัตโนมัติ เมื่อลูกค้าทำการชำระเงิน การดำเนินการก็จะดำเนินอัตโนมัติ แต่ละการซื้อขายจะหมดอายุโดยอัตโนมัติโดยปราศจากการแทรกแซง และลูกค้าจะไม่สามารถทำการซื้อได้อีกหลังจากนั้น

• สร้างตำแหน่งที่ตั้งของคุณด้วยธีมของเรา คุณสามารถอัพโหลดโลโก้ของคุณ เพิ่มรูปพื้นหลัง เปลี่ยนเฉดสีที่เราจัดหามาให้ ซึ่งทำให้คุณสามารถอัพเดตระบบบริหารการจัดการโดยไม่ต้องแก้ไขทั้งหมด

• ง่ายต่อการสร้างการซื้อขายโดยไม่กำจัด สามารถดำเนินการได้รวดเร็วเข้าไปยังไซต์ที่มีอยู่แล้ว

• ไม่จำเป็นต้องมีทักษะด้านกระบวนการเขียนและทดสอบโปรอกรมคอมพิวเตอร์ในการสร้างหรือจัดการการซื้อขาย การอัพเดตเป็นระบบอัตโนมัติ

• ด้วยธีมของเราทำให้คุณสามารถกักเก็บอีเมล์และส่งการซื้อขายไปถึงผู้สมาชิกได้ทุกวัน นอกจากนี้ยังรองรับ EDM, สัญญาที่มั่นคง และ ฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลที่ปรับปรุงให้เหมาะสม ซึ่งถูกสร้างรวมอยู่ในจดหมายข่าวสาร

• เราเพิ่มช่องทางการแชร์ เช่น Twitter และ Facebook ในการ plugin และธีม เพื่อช่วยกระตุ้นให้โซเชียลมีเดียของคุณมีคนเข้ามาดูมากขึ้น

• Search Engine Optimization (SEO) คือส่วนสำคัญของการดำเนินธุรกิจ นั่นจึงเป็นเหตุผลในการสร้างธีมของเรา

ระบบบริหารจัดการร้านค้าบนระบบออนไลน์


POS Enterprise

WORLD CLASS POINT OF SALE

SOLUTION FOR YOUR BUSINESS

     ระบบบริหารจัดการร้านค้าของบริษัทฯคือ ระบบที่บริหารจัดการทุกลักษณะงานของการดำเนินการธุรกิจขายปลีก เริ่มจากการแสดงผลบนบราวเซอร์, เครื่องบันทึกเงินสด/ระบบขายหน้าร้าน, ระบบหลังบ้าน, ระบบปฏิบัติงาน, ระบบการสร้างความภักดีระหว่างลูกค้ากับแบรนด์, E-commerce, ระบบรองรับการใช้ในโทรศัพท์มือถือ, ข่าวกรองร้านค้าปลีก, ระบบการจัดการสินค้าสำหรับการวางแผนกลไก ซึ่งง่ายแก่การหาตำแหน่ง, สามารถทำงานบนระบบทัชสกรีนได้, สแกนบาร์โค๊ดได้, สั่งถอนเงินได้ ที่ช่วยทำให้ประหยัดเวลาในการโทรศัพท์ไปขายหรือป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดในการชำระเงิน

หน้าที่หลักสำหรับระบบบริหารจัดการโฆษณาออนไลน์ ประกอบด้วย

• ระบบบริหารจัดการร้านค้าของบริษัทฯให้บริการการจัดการอย่างเต็มประสิทธิภาพแก่ร้านค้าทุกขนาด โปรดพิจารณาดูว่าทางเราสามารถตอบสนองความต้องการขอบคุณได้อย่างไรบ้าง

• ระบบบริหารจัดการสำหรับร้านอาหารถูกออกแบบมาสำหรับอาหารและเครื่องดื่ม ประกอบด้วย ร้านอาหารที่ตั้งอยู่บนเทคโนโลยี .net ของไมโครซอฟท์ ที่สามารถช่วยในการจัดบริหารจัดการและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ลูกค้าซึ่งจะนำมาสู่การเพิ่มกำไรต่อโต๊ะ

• ระบบบริหารจัดการสำหรับธุรกิจ SME สามารถรองรับกลุ่มธุรกิจขนาดย่อยที่ต้องการฟังก์ชั่นมากกว่า Pos Light เช่น การรองรับสองภาษา (ไทย/อังกฤษ) หรือ การควบคุมซีเรียลนัมเบอร์ของสินค้า

• Pos Light ถูกพัฒนามาเพื่อช่วยลูกค้าจัดการธุรกิจขนาดย่อม สำหรับระบบนี้ถูกพัฒนาจากความรู้ความเข้าใจในธุรกิจค้าปลีก และเกี่ยวข้อมูลจากความรู้ความเข้าใจของลูกค้าเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความไม่สะดวก, ข้อผิดพลาด จากขั้นตอนการทำงาน นอกจากนี้ยังปรับเปลี่ยนให้สามารถใช้งานได้ง่าย, สะดวก, และใช้จ่ายในการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

• ระบบบริหารจัดการร้านค้าปลีกขายใหญ่สามารถรองรับธุรกิจร้านค้าปลีกและร้านค้าส่งที่ต้องการข้อมูลจำนวนมาก เช่น ร้านค้าส่วนลด, ห้างสรรพสินค้า หรือร้านที่มีสาขาหลายสาขา แอพพลิเคชั่นตัวนี้สามารถรองรับได้หลากหลายโปรโมชั่นและสามารถใช้งานได้กับหลายเครื่องจักร

• ระบบบริหารจัดการศูนย์อาหารเต็มไปด้วยฟังก์ชั่นการบริหารจัดการ food court โดยถูกออกแบบิเศษมาเพื่อสวนอาหารหรือมอล์ด้วย RFID เทคโนโลยีและบัตรสมาร์ทการ์ด ที่ซึ่งออกแบบให้อยู่ใกล้กับเค้าเตอร์อาหารและจัดพื้นที่สำหรับการบริการด้วยตนเองให้ ส่วนครัวจะเป็นแบบคงทน โดยที่แอดมินจะเป็นคนควบคุมดูแลในเรื่องข้อมูล การตั้งเมนู การตั้งราคา และยังสามารถช่วยในเรื่องการคำนวนกำไร

• ระบบบริหารจัดการแฟชั่นถูกพัฒนามาเพื่อรองรับกลุ่มธุรกิจแฟชั่นหรือเครื่องประทับ เพราะธุรกิจประเภทนี้มีความต้องการที่แตกต่างในเรื่องของการเช็คคลังสินค้าหรือการขายโดยสีหรือขนาด ยกตัวอย่างเช่น เสื้อ T-Shirt สีขาวไซส์ XL

     Mini Pos More+ เป็นนวัตกรรมของระบบขายหน้าร้าน(Point of sale)บนคลาวด์ที่ทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการแบบแอนดรอยด์ ที่ถูกออกแบบให้รองรับหน้าจอขนาด 7” ขึ้นไปและความละเอียด 1024*600 เป็นอย่างน้อย เพื่อสัมผัสประสบการณ์การใช้งานที่ง่าย สะดวกสบาย “ใครๆก็ใช้งานได้” สามารถตรวจสอบและบริหารงานได้สะดวกและคล่องตัว มาพร้อมกับฟังก์ชันการทำงานสำหรับธุรกิจค้าปลีกอย่างครบครัน ไม่ว่าจะเป็น ระบบการขายหน้าร้าน, ระบบการบริหารคลังสินค้า, ระบบการออร์เดอร์สินค้า, ระบบโปรโมชั่น, ระบบสมาชิก, ระบบสาขา, ระบบลงเวลาทำงาน รวมถึง ระบบการขายเกมส์ออนไลน์และบัตรเติมเงิน ที่ท่านเจ้าของร้านไม่ต้องไปติดต่อผู้จัดจำหน่ายแต่ละรายให้ยุ่งยากอีกต่อไป นอกจากนี้ยังมีเทมเพลตสินค้าในแต่ละประเภทธุรกิจไว้ให้ใช้งาน การขึ้นระบบก็ไม่ต้องใช้เวลาการเตรียมข้อมูลให้ยุ่งยากเสียเวลาอีกต่อไป

มีเวอร์ชั่นทดลองใช้ฟรี 1 เดือน ให้ทดสอบการใช้งานเสมือนจริง สร้างข้อมูลสินค้าใหม่ๆหรือการแก้ไขข้อมูลสินค้า และการสร้าง โปรโมชั่น พร้อมฟีเจอร์หลัก ครบครัน

1. สร้างสินค้าในร้านค้าด้วย Template สินค้า

2. ปรับราคาสินค้าขึ้นหรือลง

3. การขาย/คืน/ยกเลิก/แถมฟรี

4. การขายแบบรีแพ็ค และ ระดับราคา

5. รองรับการขายด้วยระบบบาร์โค้ดและแบบสัมผัส

6. ระบบสินค้าโปรโมชั่น

6.1 ส่วนลด

6.2 ของแถม

6.3 ช่วงเวลา

6.4 หลายๆกลุ่มร่วมกัน

6.5 ให้แต้มพิเศษ

7. การชำระเงินแบบเงินสด, บัตรเครดิต, วอยเชอร์

8. การชำระเงินแบบหลายสกุล

9. ระบบการซื้อ (ใบสั่งซื้อ/รับของ/ลดหนี้/เพิ่มหนี้)

10. ระบบสินค้าคงคลัง (รับเข้า/เบิกออก/โอน/ตรวจนับ/ปรับปรุง)

11. ระบบสมาชิก (สร้างสมชิก/ตั้งระดับราคา/กำหนดส่วนลด)

12. การให้แต้มและนำแต้มมาแลกสินค้า

13. ระบบบริหารสาขา / แฟรนไชส์

14. ระบบรายงานวิเคราะห์

15. ระบบรายงานแบบ Business Intelligence (BI)

     ระบบ Mini Pos More+ มาพร้อมกับระบบการใช้งานที่รองรับภาษาไทยและอังกฤษ เป็นการทำงานแบบเนทีฟแอนดรอยด์ จึงทำงานได้รวดเร็วและมีอุปกรณ์เชื่อมต่อการขายหน้าร้าน เช่นเครื่องอ่านบาร์โค้ด, เครื่องพิมพ์สลิป, ลิ้นชักเก็บเงิน เพื่อทำงานร่วมกับแท็บเล็ต

ระบบบริหารจัดการสมาชิก


Loyalty Solution Online processing host & gateway.

Complete business enabling platform.

     พาร์ทเนอร์ในการบริหาร “PivotPoints” คือระบบ GHL ซึ่งเป็นการทำรายการโดยใช้ช่องทางผ่านอินเตอร์เน็ต ช่วยเติมเต็มและปรับแต่งการบริหารจัดการติดต่อธุรกิจด้านออนไลน์และออฟไลน์, การจัดการบัตรและคู่ค้า และระบบบัญชี นำเสนอความยืนหยุ่นในการไถ่ถอนและกระบวนการจัดการด้วยระบบหลังบ้านด้วยการทำงานผ่านทางโปรแกรม Browser

3 ส่วนประกอบหลักของ สำหรับ PivoPoints solution ประกอบด้วย

• แอพพลิเคชั่นแบบ real time- สะสมแต้มทันที และการไถ่ถอน

• กลไกการทำงานมีความยืดหยุ่น- บรรลุเป้าหมายได้โดยทันทีและน่าพึงพอใจ

• สมรรถนะการทำงานสูง- บริหารจัดการผ่านทางโปรแกรม Brower และคณะบริหารจัดการ

PivotPoints’ open integration and application platform enables new technology and applications to grow in step with clients’ business objectives.

หน้าที่หลักสำหรับ PivotPoints ประกอบด้วย

• การทำรายการผ่านทางออนไลน์/ออฟไลน์

• บัตรที่มีแถบแม่เหล็กหรือชิปการ์ด

• การจัดการบัตร

• การจัดการผู้จำหน่ายและบัญชี

• ยืนหยุ่นในการไถ่ถอนและการจัดการ

• ความสามารถของข้อความ (สอบถามคะแนน, การแลกเป็นเงินสด, etc)

• EDC Terminal Software พร้อมใช้

• บัตรเติมเงิน

Simple customer loyalty software for your rewards program

Grow repeat business with your own customer loyalty program that is powerful, flexible and easy to join.

References

ธนาคารอิสลาม

http://www.ibank.co.th

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

http://www.tgo.or.th/

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

http://www.nso.go.th

History partners