วิสัยทัศน์

     เป็นหนึ่งในด้านบริหารงานงานขายและการตลาด ครบทุกรูปแบบและช่องทางทั้งขายตรงและทางด้านออนไลน์ โดยมุ่งเน้นในด้านนวัตกรรม ระบบบริหารจัดการและการตลาดสมัยใหม่ เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่ครอบคลุมและมีมาตรฐาน เพื่อบรรลุถึงเป้าหมายทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 

พันธกิจ

     เป็นที่ยอมรับด้านที่ปรึกษารวมทั้งบริหารและจัดการการขายและการตลาด ที่มีระบบงานอย่างเป็นมาตรฐาน โดยมุ่งเน้นทิศทางการพัฒนาเครื่องมือและบุคลาการมีคุณภาพ เพื่อให้บริการรองรับการเติบโตของธุรกิจทั้งภายในประเทศและระดับภูมิภาคอาเซี่ยน ภายในปี 2017 

บริษัท เวบแพก กรุ๊ป จำกัด มุ่งที่จะเป็นผู้นำในด้านการเป็นบริษัทที่ให้คำปรึกษาสำหรับตลาดค้าปลีก

ประวัติความเป็นมา

         บริษัท เวบแพก กรุ๊ป เริ่มดำเนินธุรกิจในการให้บริการด้านการจัดหาผู้ต้องการใช้ในผลิตภัณฑ์ทางการเงินรายย่อย ประเภทบัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถแลกเงิน เครื่องรูดบัตรเครดิต ร้านค้ารับบัตรเครดิต สถานที่ติดตั้งตู้ ATM รวมถึงระบบชำระเงินทางอิเลคโทรนิคส์ Payment Gateway บนเวบไซต์ และผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ โดยได้รับสิทธิ์ในการเป็นตัวแทนจัดหาจากธนาคารและสถาบันการเงินชั้นนำทั่วประเทศ เป็นระยะเวลากว่า 19 ปี อาทิ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงศรี ธนาคารยูโอบี ธนาคารธนชาต ธนาคารแห่งประเทศจีน ธนาคารอิสลาม บริษัทบัตรกรุงไทย บริษัทบัตรกรุงศรีอยุธยา บริษัทอยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส บริษัทซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง และอื่นๆ อีกหลายสถาบันการเงิน โดยทางบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญอย่างสูงสุดในเรื่องมาตรฐานการทำงาน การบริหารงานและการจัดการ ตามมาตรฐานการทำงานร่วมกับสถาบันการเงินต่างๆ ด้วยเครื่องมือและระบบการจัดการด้านซอฟแวร์และเทคโนโลยีสื่อสารที่ทันสมัย รวมถึงใช้เครื่องมือการตลาดออนไลน์เพื่อให้ธุรกิจประสบผลสำเร็จ จนกระทั้งมีผู้สมัครบัตรเครดิต และสินเชื่อต่างๆ ผ่านทางบริษัทฯมาแล้วกว่าหนึ่งล้านคน และยังคงขยายธุรกิจเพื่อให้บริการทางการเงินในด้านอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง

         ความสำเร็จด้านการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่และเครื่องมือด้านดิจิตอลมาใช้เพื่อการบริหารจัดการธุรกิจเป็นจุดเริ่มต้นของการขยายงานด้านพัฒนาซอฟแวร์ และการตลาดให้กับบุคคลภายนอก จนเป็นจุดเริ่มต้นการก่อตั้งบริษัทใหม่ อีก 3 บริษัท โดยมีบริษัท ธนาซอฟ ให้บริการด้านการพัฒนาระบบซอฟแวร์ บริษัท พินทูฟิน ให้บริการด้านการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ และ เมื่อ ปี พ.ศ. 2546 ได้ก่อตั้งบริษัท พรีนีโค เพื่อดำเนินธุรกิจด้าน บริหารและจัดการตลาดออนไลน์ด้วยเครื่องมือด้านดิจิตอลและเทคโนโลยี รวมถึงการผลิตผลงานโฆษณาอีกด้วย

         ในยุคสมัยของการแข่งขันของธุรกิจด้านข่าวสารข้อมูลและเทคโนโลยี ที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว เครื่องมือทางการตลาดและความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีด้านดิจิตอล เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการกำหนดกลยุทธทางธุรกิจปัจจุบัน เพื่อรองรับการเติบโตและขยายตัวของธุรกิจอย่างรวดเร็วในกลุ่มสินค้าเทคโนโลยี และสินค้านวัตกรรมต่างๆ ผ่านช่องทางเครื่องมือทางด้านออนไลน์ ทางบริษัทฯ ได้ปรับเพิ่มรูปแบบการบริหารให้ครอบคลุม และเพิ่มการให้บริการด้านที่ปรึกษาการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ โดยได้จัดทำและพัฒนาระบบเว็บไซต์ WWW.WEBPAKMART.COM เพื่อให้บริการเป็นสื่อด้านการตลาดของสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Technology Innovation Product รวมทั้งปรับเพิ่มช่องทางการให้บริการให้ครบวงจร ทั้งช่องทาง Direct Sales, Tele Sales, Booth Sales, Call Center Sales และ Online Sales เพื่อให้เป็นช่องทางในการให้บริการด้านงานขายและการตลาด รวมถึงให้บริการด้านสื่อดิจิตอลออนไลน์อย่างครบวงจรอีกด้วย เพราะเราเชื่อว่า ความสำเร็จของท่านคือความสำเร็จของเรา ในเรื่อง " Sales Solution Service "

         นโยบายคุณภาพ

บริการระดับคุณภาพ พรั่งพร้อมด้วยทีมงานมืออาชีพ โดยมุ่งพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความประทับใจสูงสุดแก่ลูกค้า

จุดเด่นของบริษัท

บริหารจัดการแคมเปญในหลากหลายช่องทาง

         เรามีความเชี่ยวชาญในการทำการตลาดตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการจนถึงเสร็จสิ้นกระบวนการ ด้วยความมากประสบการณ์และความพร้องทางเทคโนโลยีที่ครอบคลุมทุกช่องทาง

เลือกใช้ข้อความสื่อสารที่เหมาะสมกับแต่ละผู้บริโภค

         เลือกวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมกับแต่ละผู้บริโภคแทนการสื่อสารไปสู่คนจำนวนมากแต่ไม่สามารถสื่อสารได้อย่างตรงจุด นำมาซึ่งการตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพ

ความเป็นพันธมิตร

         เราเป็นพันธมิตรเพียงรายเดียวที่รับผิดชอบในเรื่องการควบคุมต้นทุนการดำเนินการ, ดูแลเรื่องระยะเวลาการดำเนินการและคุณภาพ ซึ่งจะช่วยให้คุณลดต้นทุนลงได้จากการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ


History our partners

History partners